Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2018.2-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (24)
Autonomia niemieckiej szkoły wyższej – pomiędzy nauką a polityką (wybrane aspekty)

Autorzy: Aleksandra Sander
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: zarządzanie szkolnictwem wyższych autonomia szkoły wyższej
Data publikacji całości:2019
Liczba stron:9 (163-171)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule poruszone są zagadnienia dotyczące zarządzania niemieckimi szkołami wyższymi. Zaprezentowano instrumenty zarządzania oraz modele sterowania występujące na uczelniach. Artykuł przybliża też badania, które miały ukazać rozpowszechnienie modelu menadżerskiego jako istotnego dla podnoszenia autonomii szkół wyższych w krajach związkowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Deutscher Hochschulverband (b.d.). Hochschulgesetze. Pobrane z: https://www.hochschulverband.
2.de/hochschulgesetzsammlung.html# (25.09.2018).
3.Hochschulrahmengesetz (1976). Hochschulrahmengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom
4.19. Januar 1999 (BGBl. I S. 18), das zuletzt durch Artikel 6 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. Mai
5.2017 (BGBl. I S. 1228) geändert worden ist. Pobrane z: https://www.gesetze-im-internet.de/hrg/
6.(25.09.2018).
7.Dohmen, D., Krempkow, R. (2015). Hochschulautonomie im Ländervergleich. Bestandsaufnahme und Ausblick
8.auf künftige Entwicklung. Sankt Augustin–Berlin: Konrad-Adenauer-Stiftung.
9.Kamm, R. (2014). Hochschulreformen in Deutschland. Hochschulen zwischen staatlicher Steuerung und Wettbewerb.
10.Bamberg: University of Bamberg Press.
11.Peter, T. (2013). Governing by Excellence. Karriere und Konturen einer politischen Rationalität des
12.Bildungssystems. Die Hochschule. Journal für Wissenschaft und Bildung, 2, 21–39.