Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2016.2-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Szanse i zagrożenia emancypacji poprzez edukację w szkole wyższej

Autorzy: Maria Czerepaniak-Walczak
Uniwersytet Szczeciński Szczecin
Słowa kluczowe: szkoła wyższa edukacja akademicka adaptacja emancypacja
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:11 (11-21)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem tekstu jest przedstawienie sposobów rozumienia przez studentów studiów II stopnia na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Szczecińskim ich własnego potencjału zmiany świata i swojego w nim położenia. Teoretyczną perspektywą analizy jest emancypacyjna teoria edukacji. Orientacja na racjonalność adaptacyjną wskazuje na przewagę postaw adaptacyjnych nad transgresyjnymi. Z wypowiedzi uczestników badań wyłania się nastawienie na pozyskanie specjalistycznych, wąskich sprawności oraz przewaga racjonalności instrumentalnej rządzącej dostosowaniem do istniejącego ładu. To sprawia że w centrum uwagi znajdują się sprawy indywidualne, osobiste, aktualne, bieżące i krótkoterminowe. Na podstawie wyników tych badań można stwierdzić, że edukacja akademicka jest szansą, ale ze względu na organizację i sztywne ramy kwalifikacji jest głównie barierą emancypacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Badanie trackingowe – pomiar: październik 2014, Raport TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska,
2.Badora B., Aktywność społeczna Polaków, CBOS, Warszawa 2014, Nr 60.
3.Czerepaniak-Walczak M., Uniwersytet: miejsce edukacji całożyciowej czy salon profesora Higginsa? Perspektywa pedagogiczna, „Pedagogika Szkoły Wyższej” 2011, nr 1, s. 69–90.
4.Dane wstępne dotyczące szkolnictwa wyższego – 2014, GUS, 01.04.2015 r.
5.Freire P., Pedagogy of the Oppressed, , Continuum Press, New York 1970, s. 51.
6.Freire P., Pedagogy of the Oppressed, New York, NY: Continuum Press 1970/1990, p. 71
7.Giroux H.A., The Abandoned Generation. Democracy Beyond the Culture of Fear, Palgrave Macmillan, New York–Basinstoke 2003, s. 92.
8.Giroux H.A., The Abandoned Generation. Democracy Beyond the Culture of Fear, Palgrave Macmillan, New York–Basinstoke 2003, s. 59.
9.Klein N., To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat, przekł. H. Jankowska, K. Makaruk, Muza SA, Warszawa 2016
10.Marody M., Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna, Scholar, Warszawa 2014, s. 83.
11.Rocznik Demograficzny 2015, GUS, Warszawa 2015.
12.Wallerstein I., Europejski uniwersalizm. Retoryka władzy, przeł. A. Ostolski, Scholar, Warszawa 2007, s. 81–82
13.Washburn A.M., Education for Exponential Times, „Journal of Transformative Education” 2009, no 1, vol. 7.