Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2016.2-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Recenzja książki: Dorota Pauluk,Ukryte programy uniwersyteckiej edukacji i ich rezultaty. Doświadczenia studentów pedagogiki, Kraków 2016, ss. 344

Autorzy: Małgorzata Mikut
Uniwersytet Szczeciński Szczecin
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:6 (157-162)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu