Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2016.1-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2016 (19)
Dynamika „wnętrze/zewnętrze” a „bycie obok” w kontekście nie-edukacji wyższej

Autorzy: Oskar Szwabowski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: wnętrze/zewnętrze uniwersytet opór
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:28 (23-50)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule dokonuję analizy niektórych koncepcji oporu na uniwersytecie w kontekście dynamiki wnętrze/zewnętrze. Analizę przeprowadzam z określonej perspektywy teoretycznej. Przyjmując autonomiczny marksizm jako podstawę, zadaję pytanie o emancypacyjną moc wybranych koncepcji oporu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agamben G., Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, tłum. M. Salwa, Warszawa 2008.
2.Althusser L., Ideologie i aparaty ideologiczne państwa, tłum. A. Staroń, strona internetowa Nowej Krytyki, dostęp: http://www.nowakrytyka.pl/spip.php?article279 (otwarte 20.09.2015).
3.Amin S.. Zmurszały kapitalizm, tłum. R. Wojna, Z. M. Kowalewski, Warszawa 2004.
4.Autonomia robotnicza, red. K. Król, Oficyna Bractwo Trojka, Poznań 2007.
5.Bensaïd D., Wywłaszczeni. Marks, własność i komunizm, tłum. Z. M. Kowalewski, Warszawa 2010.
6.Bey H., Tymczasowa Strefa Autonomiczna, tłum. J. Karłowski, Kraków 2001.
7.Bilińska-Suchanek E., Nauczyciel i opór (wobec) systemu edukacji, Toruń 2013.
8.Bookchin M., Anarchizm społeczny czy anarchizm stylu życia?, tłum I. Czyż, Poznań 2006 .
9.Bookchin M., Przebudowa społeczeństwa, tłum. I czyż, Poznań 2009;
10.Bourdieu P., Medytacje pascaliańskie, tłum. K. Wakar, Warszawa 2006.
11.De Angelis M., Grodzenia, dobra wspólne i ‘zewnętrze’, tłum. t. Leśniak, „Praktyka Teoretyczna”, nr 6, 2012.
12.Debord G., Społeczeństwo spektaklu, tłum. M. Kwaterko, Warszawa 2006.
13.Deleuze G., Postscriptum o społeczeństwach kontroli [w:] G. Deleuze, Negocjacje 1972-1990, tłum. M. Heler, Wrocław 2007.
14.Dudzikowa M., Niekomfortowe położenie instytucji uniwersytetu w kłopotliwym kontekście. Esej w trosce o rozwój (nie tylko) kapitału społecznego [w:] Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu. Diagnoza – interpretacje-konteksty, red. M. Dudzikowa i in., Kraków 2013.
15.Engels F., Położenie klasy robotniczej w Anglii. Na podstawie własnych obserwacji i autentycznych źródeł [w:] MED., t. 2.
16.Ford D. R., Review of Tyson E. Lewis, On Study: Giorgio Agamben and Educational Potentiality, Routlege 2013, „Studies in Philosophy and Education” 2014, vol. 33, no. 1.
17.Foster J. B., McChesney R. W., Kryzys bez końca. Jak kapitał monopolistyczno-finasowy wywołuje stagnację i wstrząsy od Stanów Zjednoczonych po Chiny, tłum. Grzegorz Konat, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2014.
18.Foucault M., Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, tłum. M. Herer, Warszawa 2010.
19.Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więziennictwa, tłum. T. Komendant, Warszawa 1998.
20.Giroux H., Naga pedagogia i przekleństwo neoliberalizmu: przemyśleć edukacje wyższą jako praktykę wolności, tłum. P. Zamojski [w:] H. A. Giroux, L. Witkowski, Edukacja i sfera publiczna, Kraków 2010.
21.Goldfarb J. C., Polityka rzeczy małych. Siła bezsilnych w mrocznych czasach, tłum. U. Lisowska, K. Liszka, A. Orzechowski, Wrocław 2012, s. 71.
22.Haider A., Mohandesi S., Workers’Inquiry: A Genealoby, View Point, nr 3, dostęp: https://viewpointmag.com/2013/09/27/workers-inquiry-a-genealogy/ (otwarcie: 17.09.2015).
23.Haiven M., Reimagining our collective powers against austerity, Roarmag. Reflections on a revolution, dostęp: http://roarmag.org/2015/06/max-haiven-common-austerity/ (otwarty 12.09.2015).
24.Illich I., Społeczeństwo bez szkoły, tłum. F. Cimena, Warszawa 1976.
25.Introduction to the New Enclosures, „Midnight Notes”, nr 10, 1990; D. Bollier, The Commons. Dobra wspólne dla każdego, tłum. Spółdzielnia Socjalna Faktoria, Zielonka 2014.
26.Kolektyw Edu-Factory, Introduction: All Power to Self-Education! [w] Toward a Global Autonomous University, Brooklyn 2009.
27.Lewis T. E., On Study. Giorgio Agamben and educational potentiality, Londyn, Nowy Jork, 2013.
28.Linebaugh P., Stop, Thief! The Commons, Enclosures and Resistance, Oakland, 2014.
29.Lordon F., Kapitalizm, niewola i pragnienie. Marks i Spinoza, tłum. M. Kowalska, M. Kozłowski, Warszawa 2010.
30.Luksemburg R., Akumulacja kapitału, Warszawa 2011.
31.Marks K., Kapitał, t. I, Warszawa 1951.
32.Marks K., Obrady szóstego Landtagu reńskiego. Artykuł trzeci. Debaty nad ustawą o kradzieży drzewa [w:] MED., t. 1
33.Marks K., Zarys krytyki ekonomii politycznej, tłum. Z. J. Wyrozembski, Warszawa 1986.
34.Mattick P., Biznes się kręci. Kryzys gospodarczy i upadek kapitalizmu, tłum, b.d., Poznań, Trojka 2014.
35.Mezzadra S., Tak zwana akumulacja pierwotna [w:] Marks. Nowe perspektywy, tłum. S. Królak, Warszawa 2014.
36.Musiał K., Uniwersytet na miarę swego czasu. Transformacja społeczna w dobie postindustrialnej a zmiany w szkolnictwie wyższym krajów nordyckich, Gdańsk 2013.
37.Negri A., Hard M., Imperium, tłum. S. Ślusarski, A. Kołbaniuk, Warszawa 2005.
38.Raunig G., Rzecz-pospolita. Nowe maszyny tego, co wspólne, tłum. M. Ratajczak, „Praktyka Teoretyczna” nr 4, 2011, s. 166.
39.Raunig G., W trybie modulacji fabryki wiedzy [w:] Czytanki dla robotników sztuki. Kultura nie dla zysku, red. K. Chmielewska, K. Szreder, T. Żukowski, Warszawa 2009.
40.Roggero G., Notes on framing and re-inventing co-reasearch, “Ephemera. Theory and politics in organizaction” nr 14, 2014
41.Rutkowiak J., O oporze i odporze edukacyjnym: kreatywność oporu realizuje się w odporze [w:] Kreatywność oporu w edukacji, red. E. Bilińska-Suchanek, Toruń 2009.
42.Shukaitis S., Infrapolityka i nomadyczna maszyna edukacyjna, tłum. O. Szwabowski, Edu-Factory Polska, dostęp na: http://www.ha.art.pl/prezentacje/39-edufactory/1959-stevphen-shukaitis-infrapolityka-i-nomadyczna-maszyna-edukacyjna.html (otwarty 11.09.2015).
43.Standing G., Prekariat, Nowa niebezpieczna klasa, tłum. K. Czarnecki, P. Kaczmarski, M. Karolak, Warszawa 2014.
44.Szwabowski O., Mała wywrotowa polityka, Parezja nr 1, 2014.
45.Szwabowski O., Polityka społeczna, nie indywidualistyczna [w:] Biuletyn Poznańskiej Biblioteki Anarchistycznej, nr 5.
46.Szwabowski O., Ruch Occupy: inna demokracja, inna pedagogika [w:] Edukacyjne i społeczne konteksty demokracji, red. A. Olczak, P. Prüfer, D. Skrocka, Gorzów Wielkopolski 2015.
47.Szwabowski O., Uniwersytet metropolitalny, korupcja i wychowanie przez dług, Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja, nr 68, 2014.
48.Szwabowski O.. Tymczasowa Sfera Autonomiczna: nowa utopia anarchistyczna? [w:] Utopia – wczoraj i dziś, red. T. Sieczkowski, D. Misztal, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
49.Traverso E., Europejskie korzenie przemocy nazistowskiej, tłum. A. Czarnacka, Warszawa 2011.
50.Wallerstein I., Koniec świata jaki znamy, tłum. M. Bilewicz, A. W. Jelonek, K. Tyszka, Warszawa 2004.
51.Zamojski P., Uniwersytet jako sfera publiczna – wprowadzenie do projektu interwencji, Rocznik Pedagogiczny, t. 34, 2011.