Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2017.1-08
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 1/2017
Samoocena studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w zakresie wybranych komponentów przygotowania muzycznego. Komunikat z badań

Autorzy: Joanna Szczyrba-Poroszewska
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Słowa kluczowe: samoocena studentów edukacja muzyczna pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna przygotowanie przyszłych nauczycieli
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (91-102)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The preparation of the future teachers to properly support the development of children in the preschool and early school age is an important issue in the teaching of higher education. During their studies, the teachers have a chance to prepare themselves not only in terms of substantive and methodical scope, but also to develop knowledge of their own capabilities. This article presents a study on the self-evaluation of students of preschool and early childhood education on selected components of musical preparation comparing the self-evaluation of their actual achievements
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzezińska, A.I., Appelt, K., Ziółkowska, B. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. W: J. Strelau,
2.D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2 (s. 95–290). Gdańsk: Gdańskie
3.Wydawnictwo Psychologiczne.
4.Czarkowski, J.J., Szczęsny, W.W. (2006). Samopoznanie. W: T. Pilch (red. nauk.), Encyklopedia
5.pedagogiczna XXI wieku, t. 5 (s. 619–622). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
6.Czykwin, E. (1998). Samoświadomość nauczyciela. Białystok: Wydawca Elżbieta Czykwin.
7.Dyląg, J. (1993). Kształcenie umiejętności dydaktycznych studentów do nauczania muzyki
8.w klasach I–III szkoły podstawowej. W: Z. Burowska, J. Kurcz, A. Wilk (red.), Krakowska
9.koncepcja wychowania muzycznego (s. 67–71). Kraków: Drukarnia UJ.
10.Goriszowski, W. (1994). Metodologiczno-metodyczne problemy wychowania muzycznego
11.w zarysie. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
12.Janiszewska-Nieścioruk, Z. (2006). Samoocena. W: T. Pilch (red. nauk.), Encyklopedia pedagogiczna
13.XXI wieku, t. 5 (s. 609–619). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
14.Kwiatkowska, H. (1997). Edukacja nauczycieli. Konteksty, kategorie, praktyki. Warszawa: Instytut
15.Badań Edukacyjnych.
16.Ławrowska, R. (1999). Model kompetencji zawodowych nauczyciela muzyki w szkolnictwie
17.ogólnokształcącym. W: H. Danel-Bobrzyk (red.), Muzyka w edukacji i wychowaniu
18.(s. 177–195). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu śląskiego.
19.Niemierko, B. (1991). Między oceną szkolną a dydaktyką. Warszawa: WSiP.
20.Perry, R. (2000). Teoria i praktyka. Proces stawania się nauczycielem. Warszawa: WSiP SA.
21.Reber, A.S., Reber, E.S. (2008). Słownik psychologii. Warszawa: Scholar.
22.Wilk, J. (2004). Problemat kompetencji muzyczno-pedagogicznych studentów pedagogiki
23.wczesnoszkolnej i nauczycieli klas początkowych szkoły podstawowej w świetle przeprowadzonych
24.badań w latach 1992–1999. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
25.Netografia
26.Doroszewski, W. (1969). Słownik języka polskiego [hasło Samoocena]. [Reprodukcja wydania
27.z roku 1969]. Pobrane z: http://sjp.pwn.pl/szukaj/samoocena.html (6.11.2015).
28.Doroszewski, W. (1969). Słownik języka polskiego [hasło: Samoświadomość]. [Reprodukcja
29.wydania z roku 1969]. Pobrane z: http://sjp.pwn.pl/szukaj/samo%C5%9Bwiadomo-
30.%C5%9B%C4%87.html (6.11.2015).
31.Korczak, J. (1987). Myśli, oprac. H. Kirchner. Warszawa: PIW. Pobrane z: http://wiersze.
32.doktorzy.pl/korczak.html (6.11.2015).