Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.33-04
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (33) 2016
Analysis of the aircraft accidents occurred in units of the Polish Air Force Academy in the years 1970–1994

Authors: Jarosław Kozuba
Polish Air Force Academy, Dęblin

Marek Kustra
Polish Air Force Academy, Faculty of National Security and Logistics, Department of National Security, Dęblin

Justyna Tomaszewska
Faculty of National Security and Logistics, Polish Air Force Academy, Dęblin
Keywords: flight safety human factor training aviation accident
Year of publication:2016
Page range:9 (35-43)
Klasyfikacja JEL: I23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article was written on basis of Flight safety brochures published by the Polish Air Force Academy from 1975 to 1998. The first part is dedicated for actual training process of the Polish military pilots. The second component focuses on the main causes of the occurrence of aircraft accidents in units of the Polish Air Force Academy in concerned period of time. The further part of the article is dedicated to analysis of aircraft accidents occurred in military aviation training units in years 1970–1994.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bogusz, D., Kulik, T. (2014). Szkolenie lotnicze kandydatów na pilotów wojskowych w Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego WSOSP. Zeszyty Naukowe AON, 3 (96), p. 138-139.
2.Gilos, J., Krasoń, A. (1979). Informator bezpieczeństwa lotów za lata 1977–1978. Dęblin: WOSL.
3.Janowski, C. (2015). Zdolności a system szkolenia. Przegląd Sił Zbrojnych, 3, 110.
4.Karpowicz, J., Kich E. (2011). Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie. Dęblin: WSOSP.
5.Klich, E. (1983). Informator bezpieczeństwa lotów za rok 1981. Dęblin: WOSL.
6.Klich, E. (1985). Informator bezpieczeństwa lotów za rok 1983. Dęblin: WOSL.
7.Klich, E. (1986). Informator bezpieczeństwa lotów za rok 1984. Dęblin: WOSL.
8.Klich, E. (1988). Informator bezpieczeństwa lotów za rok 1986. Dęblin: WOSL.
9.Klich, E. (2011). Bezpieczeństwo lotów. Radom: Wydawnictwo Biblioteki Problemów Eksploatacji.
10.Klich, E., Krupka, J. (1998). Informator bezpieczeństwa lotów za lata 1993–1994. Dęblin: WSOSP.
11.Krasoń, A. (1980). Informator bezpieczeństwa lotów za rok 1979. Dęblin: WOSL.
12.Krasoń, A. (1981). Informator bezpieczeństwa lotów za rok 1980. Dęblin: WOSL.
13.Krupka, J. (1994). Informator bezpieczeństwa lotów za lata 1988–1992. Dęblin: WSOSP.
14.Majewski, A. (1984a). Informator bezpieczeństwa lotów za rok 1982.Dęblin: WOSL.
15.Majewski, A. (1984b). Nadzwyczajny informator bezpieczeństwa lotów. Wypadki lotnicze zaistniałe w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w latach 1947-1983 spowodowane niezdyscyplinowaniem personelu latającego. Dęblin: WOSL.
16.Makarowski, R., Smolicz, T. (2012). Czynnik ludzki w operacjach lotniczych. Człowiek, możliwości i ograniczenia – uwarunkowania psychofizjologiczne. Kosowizna: Wydawnictwo ADRIANA AVIATION spółka z o.o.
17.Nowak, H. (1975). Informator bezpieczeństwa lotów. Wypadki lotnicze i ważniejsze przesłanki do wypadków lotniczych zaistniałe w jednostkach WOSL w 1974 roku. Dęblin: WOSL.
18.Nowak, H. (1976). Informator bezpieczeństwa lotów. Wypadki lotnicze i ważniejsze przesłanki do wypadków lotniczych zaistniałe w jednostkach WOSL w 1975 roku. Dęblin: WOSL.
19.Nowak, H. (1977). Informator bezpieczeństwa lotów. Wypadki lotnicze i ważniejsze przesłanki do wypadków lotniczych zaistniałe w jednostkach WOSL w 1976 roku. Dęblin: WOSL.
20.Polish Aviation Law of 3 July 2002.
21.ULC. (2009a). Biuletyn informacyjny BL, 2009 (02/2009), Warszawa.
22.ULC. (2009b). Podręcznik zarządzania bezpieczeństwem, Warszawa.