Problemy Transportu i Logistyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.42-03
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (42) 2018
Ubezpieczenie cargo w przewozach morskich
(Cargo insurance in maritime transportation)

Authors: Renata Husiatyńska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: cargo insurance maritime transport carrier liability
Year of publication:2018
Page range:9 (29-37)
Klasyfikacja JEL: K12 K19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the article is to analyze the applicable regulations regarding liability and risk distribution caused by the loss or damage of cargo during sea transport. The article discusses the issues of exclusion of carrier liability under the Hague-Visbian Rules in the context of damage or destruction of goods created during maritime transport. The article contains an analysis of commonly used institutional clauses in insurance contracts concluded by insurers. The author draws attention to the need to amend the provisions that apply to the exclusion of carrier’s liability for damage or damage to cargo during sea transport. Former legal institutions serving the distribution of risk seem to be outdated and not very effective. These institutions are still functioning in maritime law through its traditionalism and privileging the group of shipowners, and due to the specificity of maritime transport, the increasing amount of goods transported by sea and an upward trend in the cooperation of Polish entrepreneurs with foreign carriers, the issue of changing the legal basis in this transport branch.
Download file

Article file

Bibliography

1.Białkowski, M. (2011). Ochrona praw właściciela towaru w międzynarodowym łańcuchu dostaw – ubezpieczenie CARGO. International Journal of Management and Economics, 31, 25–41.
2.British (2010). British & Foreign Marine Insurance Co. v Gaunt (1921) 7 Ll L Rep. 62, Sassoon v Yorkshire Insurance Co. (1923) 16 Ll L Rep. 129. W: Brodecka-Chamera, A., Brodecki, Z., Fuchs, D., Glicz, M., Janyga, B., Kęszycka, B., Malinowska, K., Nawracała, J., Serwach, M., Sodolska, E., Sukiennik, P., Wieczorek, E. (red.), Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz. Tom II: Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach, komentarz do przepisów i wybranych wzorców umów (s. 854). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
3.Brodecka-Chamera, A., Brodecki, Z., Fuchs, D., Glicz, M., Janyga, B., Kęszycka, B., Malinowska, K., Nawracała, J., Serwach,
4.M., Sodolska, E., Sukiennik, P., Wieczorek, E. (red.), (2010). Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz. Tom II: Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach, komentarz do przepisów i wybranych wzorców umów. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
5.Brodecki, Z., Sodolska, E. (2010). Klauzule ładunkowe 1/1/2009. W: Brodecka-Chamera, A., Brodecki, Z., Fuchs, D., Glicz, M., Janyga, B., Kęszycka, B., Malinowska, K., Nawracała, J., Serwach, M., Sodolska, E., Sukiennik, P., Wieczorek, E. (red.), Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz. Tom II: Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach, komentarz
6.do przepisów i wybranych wzorców umów (s. 840–850). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
7.F.W. Berg (2010). F.W. Berg & Co. LTD v Style (1956) 1Q.B 180. W: Brodecka-Chamera, A., Brodecki, Z., Fuchs, D., Glicz, M., Janyga, B., Kęszycka, B., Malinowska, K., Nawracała, J., Serwach, M., Sodolska, E., Sukiennik, P., Wieczorek, E. (red.), Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz. Tom II: Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach, komentarz do
8.przepisów i wybranych wzorców umów (s. 853). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
9.Górski, W. (1999). Ubezpieczenia transportowe. Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji.
10.Klauzula (2001). Instytutowa klauzula klasyfikacyjna 01/01/2001. Pobrane z: http://www.iuaclauses.co.uk/site/cms (20.10.2017).
11.Klauzula A (2009). Instytutowa klauzula ładunkowa (A) 1/1/09. Pobrane z: http://www.iuaclauses.co.uk/site/cms (20.10.2017).
12.Klauzula B (2009). Instytutowa klauzula ładunkowa (B) 1/1/09. Pobrane z: http://www.iuaclauses.co.uk/site/cms (20.10.2017).
13.Klauzula C (2009). Instytutowa klauzula ładunkowa (C) 1/1/09. Pobrane z: http://www.iuaclauses.co.uk/site/cms (20.10.2017).
14.Januła, E., Truś, T, Gutowska, Ż. (2011). Spedycja. Warszawa: Difin.
15.Łopuski, J. (red.), (1998). Prawo morskie. Tom II: Prawo żeglugi morskiej. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
16.Majerska A., Sowa, A. (2015). Ubezpieczenia w transporcie. Praktyczne porady dla przedsiębiorców z branży TSL. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
17.Salomon, A. (2003). Spedycja w handlu morskim. Procedury i dokumenty. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
18.Sangowski, T. (2007). Ubezpieczenia ładunków w transporcie międzynarodowym. Pobrane z: https://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/item/5354-ubezpieczenia-ladunkow-w-transporcie-miedzynarodowym (15.10.2017).