Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 6 1963
Kształtowanie się sieci oraz księgozbioru bibliotek publicznych województwa szczecińskiego w latach 1945-1962

Authors: Tadeusz Białecki
Year of publication:1963
Page range:21 (103-123)