Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 3 1964
Z zagadnień fluktuacji zatrudnienia w szczecińskim przemyśle okrętowym

Authors: Tadeusz Obrębski
Data publikacji całości:1964
Page range:22 (33-54)