Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 4 1965
Rola Strzałowa /obecnie Stralsund/ w przygotowaniu najazdu szwedzkiego w 1650 r.

Authors: Herbert Langer
Year of publication:1965
Page range:20 (69-88)