Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 4 1965

Year of publication:1965

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Osiągnięcia historiografii Pomorza w Polsce Ludowej

15 (5-19) Kazimierz Śląski More
2.

Śląsk i Pomorze - symbole naszej niezależności

25 (21-45) Andrzej Piskozub More
3.

Kontakty handlowe portu szczecińskiego z Królestwem Polskim w latach 1818-1890

21 (47-67) Klemens Piotrowski More
4.

Rola Strzałowa /obecnie Stralsund/ w przygotowaniu najazdu szwedzkiego w 1650 r.

20 (69-88) Herbert Langer More
5.

Badania naukowe na morzu pełnym w świetle prawa międzynarodowego

10 (89-98) Remigiusz Zaorski More
6.

Rosyjscy jeńcy wojenni na Pomorzu Zachodnim w latach 1918-1939

18 (99-116) Józef Stanielewicz More
7.

Hitlerowskie obozy pracy przymusowej oraz obozy karne i jenieckie na terenie Szczecina w latach II wojny światowej

23 (117-139) Bogdan Frankiewicz More
8.

Struktura społeczno-gospodarcza Ziem Zachodnich w latach 1933-1960

2 (141-142) Stanisław Smoliński, Mieczysław Przedpelski More
9.

Społeczne aspekty migracji na Ziemiach Zachodnich

2 (142-143) Zygmunt Dulczewski More
10.

Obecny stan zadrzewienia miasta Szczecina. Szczecin 1962

5 (142-146) Stefan Kownas, Antonina Sienicka More
11.

Parki wiejskie województwa szczecińskiego

5 (142-146) Antonina Sienicka, Stefan Kownas More
12.

Przegląd gospodarczo-społeczny za 1964 r.

9 (147-155) Tadeusz Gasztołd More
13.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Kwiecień-czerwiec 1965 r.

20 (157-176) Jadwiga Ostromęcka More
14.

Bibliografia województwa szczecińskiego z zakresu problematyki przestrzenno-geograficznej (poz. 1018-1187)

12 (177-188) Halina Orlińska More