Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 4 1965
Struktura społeczno-gospodarcza Ziem Zachodnich w latach 1933-1960

Authors: Stanisław Smoliński

Mieczysław Przedpelski
Year of publication:1965
Page range:2 (141-142)