Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 4 1965
Badania naukowe na morzu pełnym w świetle prawa międzynarodowego

Authors: Remigiusz Zaorski
Year of publication:1965
Page range:10 (89-98)