Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 4 1965
Kontakty handlowe portu szczecińskiego z Królestwem Polskim w latach 1818-1890

Authors: Klemens Piotrowski
Year of publication:1965
Page range:21 (47-67)