Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 4 1970
Wpływ czynnego wypoczynku na proces zmniejszenia zmęczenia w czasie pracy szczecińskich telefonistek

Authors: Tadeusz Mieczkowski
Year of publication:1970
Page range:20 (103-122)