Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 4 1973
Forsowanie Dolnej Odry i wyzwolenie Szczecina przez wojska 2 Frontu Białoruskiego w operacji berlińskiej

Authors: Tadeusz Sawicki
Year of publication:1973
Page range:8 (21-28)