Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 1 1964
Rozwój czytelnictwa w bibliotekach powszechnych województwa szczecińskiego w latach 1946-1962

Authors: Tadeusz Białecki
Year of publication:1964
Page range:20 (103-122)