Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 1 1969

Year of publication:1969

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Rybacy kutrowi

16 (9-24) Zygmunt Dulczewski More
2.

Dalekomorski statek rybacki jako system społeczny

27 (25-51) Ludwik Janiszewski More
3.

Marynarze morskich statków transportowych jako kategoria społeczno-zawodowa

19 (53-71) Lech Milian More
4.

Podstawowe procesy i etapy kształtowania się świadomości społeczno-zawodowej marynarzy

21 (73-93) Tadeusz Olchowy More
5.

Obserwacje z rejsów morskich. Psychospołeczne aspekty zawodu marynarza

16 (95-110) Eugeniusz Sitek More
6.

Niektóre psychologiczne problemy bezpieczeństwa pracy na morskim statku transportowym

9 (111-119) Zenon Borucki More
7.

Dokerzy

10 (121-130) Zbigniew Piłasiewicz More
8.

Struktura i cechy społeczne pracowników Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie

9 (131-139) Halina Obrębska More
9.

Psychospołeczne problemy szkolenia stoczniowców na przykładzie Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie

15 (141-155) Robert Woźniak More
10.

Marynistyka a kultura narodowa

10 (157-166) Leszek Prorok More
11.

Młodzież średnich szkół Szczecina o swoim mieście

17 (167-183) Stanisław Lasek More
12.

Przemiany strukturalne przemysłu Niemieckiej Republiki Demokratycznej w latach 1950-1965

16 (185-200) Klemens Piotrowski More
13.

Środki trwałe w przemyśle uspołecznionym województwa szczecińskiego

18 (201-218) Władysław Janasz More
14.

Gniazdo Orła Białego

3 (219-221) Andrzej Piskozub More
15.

Obcy kapitał we współczesnej Afryce

5 (221-225) Zbigniew Dobosiewicz More
16.

Transport jako czynnik regionalizacji osadnictwa

7 (225-231) Andrzej Piskozub More