Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 1 1969
Struktura i cechy społeczne pracowników Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie

Authors: Halina Obrębska
Year of publication:1969
Page range:9 (131-139)