Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 3 1972
Współpraca Instytutu Zachodnio-Pomorskiego w Szczecinie z placówkami naukowymi w Niemieckiej Republice Demokratycznej

Authors: Tadeusz Białecki

Dorota Jabłońska
Year of publication:1972
Page range:6 (179-184)