Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 3 1972
Rozwój prasy partyjnej PPR i PZPR w województwie szczecińskim w latach 1945-1972

Authors: Tadeusz Białecki
Year of publication:1972
Page range:18 (185-202)