Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 1 1974

Year of publication:1974

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Główne kierunki przemian w integracji i kooperacji produkcji rolnej w państwach socjalistycznych

20 (5-24) Lech Pałasz More
2.

Młode pokolenie robotników szczecińskich o swoim myśleniu politycznym

15 (25-39) Kazimierz Wasiak More
3.

Zastosowanie metody taksonomicznej do badania poziomu rozwoju mikroregionów Pomorza Szczecińskiego

20 (41-60) Karol Dawidziuk, Tadeusz Obrębski More
4.

Rytm pracy w przemyśle w ujęciu rocznym /na przykładzie przemysłu Pomorza Szczecińskiego w latach 1963-1972/

10 (61-70) Władysław Janasz, Zdzisław Łaski, Stanisław Marek More
5.

Węzłowe problemy przyszłościowe morsko-rzecznych portów ujścia Odry w horyzoncie 2000 roku

22 (71-92) Franciszek Gronowski More
6.

Podstawowe kierunki strategiczne działania polskich portów morskich w zakresie akwizycji tranzytu

19 (93-111) Krzysztof Luks More
7.

O nowy podział pracy między polskimi portami morskimi

13 (113-125) Ryszard Witek More
8.

Społeczne uwarunkowania wyboru nauki zawodu w szkołach rybołówstwa morskiego

21 (127-147) Jan Nikołajew More
9.

Próby dostosowania komunikacji kolejowej do potrzeb II Rzeczypospolitej w 20-leciu międzywojennym

22 (149-170) Eugenia Brzosko More
10.

Autobusowe potrzeby przewozowe południowo-zachodniej części województwa szczecińskiego w świetle badań ruchu pasażerskiego

21 (171-191) Adam Grzybowski More
11.

Faszyzm we Włoszech 1919-1926

3 (193-195) Stanisław Sierpowski More
12.

Reprodukcja majątku trwałego w przemyśle uspołecznionym Pomorza Szczecińskiego

4 (195-198) Władysław Janasz More
13.

Mierniki rozwoju regionów

5 (198-202) Mirosława Opałło More
14.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Październik-grudzień 1973 r

26 (203-228) Jadwiga Ostromęcka More