Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 1 1974
Zastosowanie metody taksonomicznej do badania poziomu rozwoju mikroregionów Pomorza Szczecińskiego

Authors: Karol Dawidziuk

Tadeusz Obrębski
Year of publication:1974
Page range:20 (41-60)