Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 3-4 1974

Year of publication:1974

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

XXV lat NRD

20 (5-24) Klemens Piotrowski More
2.

System partyjny i jego miejsce w organizacji społeczeństwa socjalistycznego w Niemieckiej Republice Demokratycznej

12 (25-36) Kazimierz Wasiak More
3.

Korporacje międzynarodowe jako forma ekspansji kapitalistycznej za granicą

20 (37-56) Józef Rutkowski More
4.

System pobudzania kadry kierowniczej w Zjednoczeniu Gospodarki Rybnej

11 (57-67) Danuta Kopycińska More
5.

Analiza płacy jako stymulator wydajności pracy robotników przeładunkowych w polskich portach morskich. /Na przykładzie Zarządu Portu Szczecin/

15 (69-83) Elżbieta Choińska More
6.

Tendencje zmian użytkowania ziemi w makroregionie nadmorskim

30 (85-114) Stefan Zabrowarny More
7.

Produkcja mleka w województwie szczecińskim w latach 1950-1972

16 (115-130) Zygmunt Dowgiałło, Elżbieta Andrzejewska More
8.

Kierunki rozwoju szczecińskiego eksportu zboża w latach 1815-1850

25 (131-155) Józef Stanielewicz More
9.

Próba periodyzacji dziejów wielkiego przemysłu Szczecina w latach 1850-1918

21 (157-177) Edward Włodarczyk More
10.

Życie kulturalno-oświatowe w środowiskach polskich jeńców wojennych i robotników przymusowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1939-1945

18 (179-196) Bogdan Frankiewicz More
11.

Wybrane zagadnienia konsumpcji. Próba porównania szczecińskiego modelu konsumpcji artykułów żywnościowych z modelem krajowym

13 (197-209) Jolanta Zieziula More
12.

Elementy społeczno-gospodarczego profilu rejonu jako czynniki kształtujące handlową obsługę potrzeb konsumpcyjnych ludności wiejskiej. /Na przykładzie powiatu łobeskiego/

14 (211-224) Stanisław Flejterski, Stanisław Śniegocki More
13.

Tendencje rozwojowe eksportu z województwa szczecińskiego

14 (225-238) Jerzy Dudziński, Stanisław Flejterski More
14.

Czynniki wywołujące zmiany w strukturze i zasięgu czytelnictwa prasy w środowisku szczecińskiej młodzieży robotniczej

15 (239-253) Kazimierz Wasiak More
15.

Optymalna struktura przestrzenna a rozwój regionalny

3 (255-257) Andrzej Klasik More
16.

Politechnika Szczecińska w latach 1946-1971

4 (257-260) Stanisław (red.) Prowans More
17.

Den Polske Indvandring Til Lolland-Falster

2 (261-262) George Nellman More
18.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Kwiecień-wrzesień 1974 r.

56 (263-318) Jadwiga Ostromęcka More