Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 3-4 1974
Wybrane zagadnienia konsumpcji. Próba porównania szczecińskiego modelu konsumpcji artykułów żywnościowych z modelem krajowym

Authors: Jolanta Zieziula
Year of publication:1974
Page range:13 (197-209)