Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 1 1979
Szczecin. Rozwój miasta w Polsce Ludowej

Authors: Tadeusz Białecki
Year of publication:1979
Page range:5 (207-211)