Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 1 1981

Year of publication:1981

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Uwagi na temat periodyzacji dziejów Szczecina w okresie Polski Ludowej /1945-1980/

10 (7-16) Tadeusz Białecki More
2.

Udział Kamienia i Wolina w żegludze i handlu morskim w XVI-XVIII wieku

9 (17-25) Henryk Lesiński More
3.

Europa wobec narodowowyzwoleńczych dążeń Słowian południowych w latach 1875-1876

16 (27-42) Antoni Giza More
4.

Z dziejów politycznych Wkrzan

14 (43-56) Jan M. Piskorski More
5.

Rocznik Kołbacki /przegląd badań/

16 (57-72) Łucja Dziedzic-Król More
6.

Pomoc i opieka społeczna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948. /Cz. 1/

14 (73-86) Lucyna Turek-Kwiatkowska More
7.

"Polskie Pismo i Książka" w Szczecinie /1945-1950/

13 (89-101) Czesław Piskorski More
8.

Strategia ideowoartystyczna w polskiej "powieści rozwojowej" po 1918 r.

19 (103-121) Bolesław Hadaczek More
9.

Niektóre aspekty polityki zatrudnienia i metod prognozowania w regionie

11 (123-133) Zygmunt Silski More
10.

Subiektywne wyróżniki sytuacji społeczno-zawodowej marynarzy

12 (135-146) Adam Sosnowski More
11.

Materiały do dziejów niemieckiego ruchu robotniczego

14 (147-160) Marian Grzęda More
12.

Prasa Pomorza Szczecińskiego w latach 1945-1975

2 (161-162) Tadeusz Białecki More
13.

Obraz dziejów ojczystych w świadomości historycznej w Polsce doby Oświecenia

4 (162-165) Kazimierz Bartkiewicz More
14.

Problemy i kierunki rozwoju socjologii morskiej

4 (165-168) Ludwik (red.) Janiszewski More
15.

Rynek usług transportowych

4 (168-171) Waldemar Grzywacz More
16.

Odbudowa i działalność Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w radzieckiej strefie okupacyjnej w latach 1945-1946

3 (172-174) Marian Grzęda More