Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 1 1981
Uwagi na temat periodyzacji dziejów Szczecina w okresie Polski Ludowej /1945-1980/

Authors: Tadeusz Białecki
Data publikacji całości:1981
Page range:10 (7-16)