Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 3-4 1983

Year of publication:1983

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Henrykowi Lesińskiemu

6 (9-14) Tadeusz Białecki More
2.

Władysław Kowalenko - historyk słowiańszczyzny nad Bałtykiem

26 (15-40) Władysław Korcz More
3.

Szczecin - główny port ziem polskich w XIX i początkach XX w.

8 (41-48) Józef Stanielewicz More
4.

Rozbudowa drogi wodnej Szczecin-Świnoujście w XIX wieku

19 (49-67) Klemens Piotrowski More
5.

Wojna trzydziestoletnia w świadomości społeczeństwa pomorskiego w pierwszej połowie XIX wieku

18 (69-86) Lucyna Turek-Kwiatkowska More
6.

Rola portu gdyńskiego w obrotach polskiego handlu zagranicznego w dwudziestoleciu międzywojennym

9 (87-95) Eugenia Brzosko More
7.

Sprawa macedońska w latach 1893-1913

15 (97-111) Antoni Giza More
8.

Aleksander Skarżyński, August Zaleski i Józef Beck w ocenie polskiej opinii publicznej

9 (113-121) Janusz Faryś More
9.

Wielka Brytania a zabiegi Polski o wejście do Rady Ligi Narodów w 1926 roku

9 (123-131) Marek Baumgart More
10.

Bastiony niemczyzny w rolnictwie pomorskim w latach 1920-1939

11 (133-143) Roman Dąbrowski More
11.

Socjaldemokracja niemiecka w okresie faszystowskim /1933-1945/

10 (145-154) Marian Grzęda More
12.

Społeczno-polityczne podłoże kryzysu w Szczecinie na przełomie lat 1970/1971

7 (155-161) Jerzy Waserman More
13.

Ekonomiczno-społeczne przesłanki kryzysu grudoiowo-styczniowego 1970/1971 roku w woj.szczecińskim

13 (163-175) Zygmunt Silski More
14.

Zagadnienie współpracy portów bałtyckich

5 (177-181) Marek Jaworski More
15.

"Odsiecz" - czasopismo oddziałów Wojska Polskiego w Kanadzie 1941-1942

18 (183-200) Jacek Jakiel More
16.

Samorząd miejski na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1950

16 (201-216) Zdzisław Chmielewski More
17.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Styczeń-czerwiec 1982 r.

17 (217-233) Jadwiga Ostromęcka More