Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 3-4 1983
Bastiony niemczyzny w rolnictwie pomorskim w latach 1920-1939

Authors: Roman Dąbrowski
Year of publication:1983
Page range:11 (133-143)