Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 3-4 1984

Year of publication:1984

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Droga do uniwersytetu w Szczecinie

19 (7-25) Zofia Mielcarek More
2.

Tendencje przemian klasy robotniczej na Ziemiach Zachodnich

16 (27-42) Robert Woźniak More
3.

Stan i kierunki rozwoju przemysłu województwa szczecińskiego w 40-leciu Polski Ludowej

18 (43-60) Klemens Piotrowski, Zygmunt Silski More
4.

Nadawanie osadnikom na Pomorzu Zachodnim w latach 1946-1949 praw własności gospodarstw rolnych

18 (61-78) Stanisław Łach More
5.

Rolnictwo województwa szczecińskiego w 40-leciu PRL

18 (79-96) Lech Pałasz More
6.

Rozwój stosunków demograficznych na Pomorzu Szczecińskim w latach 1975-1983

11 (97-107) Tadeusz Białecki More
7.

Społeczeństwo o morskich cechach kulturowych

12 (109-120) Ludwik Janiszewski More
8.

Polszczyzna Ziem Zachodnich i Północnych w czterdziestoleciu PRL

10 (121-130) Edward Homa More
9.

Działalność wydawnicza wyższych szkół Szczecina w latach 1981-1983 na tle uczelni krajowych

5 (151-155) Danuta Jaworska, Stefan Leszek Jaworski More
10.

Z problematyki prozy historycznej na Pomorzu Zachodnim /1945-1958/

24 (157-180) Zofia Wójcicka More
11.

Szczecińskie czasopisma studenckie w latach 1977-1981

10 (181-190) --- More
12.

Kształcenie i dokształcanie nauczycieli szkół podstawowych w studiach nauczycielskich w Szczecinie w latach 1954-1970

18 (191-208) Danuta Koźmian More
13.

Ludowe Wojsko Polskie - orężnym i pokojowym wsparciem przeobrażeń społecznych na drodze do silnej, niepodległej i demokratycznej Polski

12 (209-220) Jan Szyszkowski More
14.

Opieka nad dziećmi i młodzieżą w latach 1946-1948

28 (221-248) Władysław Drobny More
15.

Powrót Pomorza do Polski 1918-1920

4 (249-252) Mieczysław Wojciechowski More
16.

Socjologia morska. Wybór zagadnień

3 (252-254) Ludwik Janiszewski, Adam Sosnowski More
17.

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego

5 (254-258) Zdzisław (red.) Łaski More
18.

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Kategorie zawodowe ludzi morza jako przedmiot badań socjologicznych

4 (258-261) Maria Kalczyńska More
19.

Implikacje metodologiczne modelu uczestnictwa w kulturze

6 (263-268) Bogdan Gębski More
20.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Styczeń-czerwiec 1983 r.

32 (269-300) Jadwiga Ostromęcka More