Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 3-4 1984
Działalność wydawnicza wyższych szkół Szczecina w latach 1981-1983 na tle uczelni krajowych

Authors: Danuta Jaworska

Stefan Leszek Jaworski
Year of publication:1984
Page range:5 (151-155)