Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 3-4 1985
Polskie organizacje gospodarcze w Niemczech w latach 1918-1939

Authors: Roman Dąbrowski
Year of publication:1985
Page range:6 (133-138)