Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2021.36-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / t. 36 (65) 2021
Przemoc domowa wobec dzieci i młodzieży szkolnej na obszarach wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich Pomorza Zachodniego
(Domestic violence against schoolchildren and youth in rural, urban-rural and urbam societies of Western Pomerania)

Authors: Sebastian Kołodziejczak ORCID
Instytut Socjologii, Uniwersytet Szczeciński

Albert Terelak ORCID
Instytut Socjologii, Uniwesytet Szczeciński
Keywords: domestic violence violence against children Western Pomerania psychological violence physical violence economical violence neglect sexual violence
Year of publication:2021
Page range:27 (351-377)
Klasyfikacja JEL: I12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Three cyclical studies on the domestic violence against schoolchildren and youth in municipalities of Western Pomerania (Poland) was realized in 2015, 2016 and 2017. Study was carried out in there types of municipalities: rural, urban-rural and urban. Domestic violence was considered in its five forms: psychological, physical, neglect, economic and sexual. During the study representative method was used, with the auditing questionnaire interview technique, elaborated during a number of previous research as the research tools developed to measure the social scale of domestic violence. Conducted comparative studies on the scale of domestic violence against schoolchildren and youth indicate the existence of significant differences between particular types of municipalities.
Download file

Article file

Bibliography

1.Doerner, William G, i Steven P Lab. Victimology. Amsterdam; Boston: Elsevier/AP, 2012.
2.„Dzieci się liczą 2017. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” Vol 16, No 1”. Warszawa: Fundacja DZIECI NICZYJE, 2017.
3.Gumowska, Iwona. „Skala i struktura przemocy w rodzinie”. W Przemoc w rodzinie, ujęcie interdyscyplinarne, 161–81. Kraków: Impuls, 2017.
4.Mazur, Jadwiga. Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość. Warszawa: Wydawnictwo Żak, 2002.
5.Miedzik, M., J. Godlewska-Szurkowa, i J. Rutkowski. „Badania porównawcze oraz diagnoza skali występowania przemocy w rodzinie wśród osób dorosłych i dzieci, z podziałem na poszczególne formy przemocy wraz z opisem charakterystyki ofiar przemocy i sprawców. Raport cząstkowy”. Warszawa: WYG PSDB Sp. z o. o, 2014.
6.Mittingly, M. J., i W. A. Walsh. „Rural Families with a Child Abuse Report are More Likely Headed by a Single Parent and Endure Economic and Family Stress”. Udostępniono 8 grudzień 2018. http://unh.edu/ccrc/pdf/CV216.pdf.
7.„Przemoc wobec dzieci w Polsce. Diagnoza i rekomendacje”. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje, 2013. http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Zdrowie/PiRPU/Przemoc_Diagnoza_i_rekomendacje_FDN.pdf).
8.Sołoma, Luba. Metody i techniki badań socjologicznych: wybrane zagadnienia. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 1999.
9.Terelak, Albert, Boleslaw Klepajczuk, i Sebastian Kołodziejczak. Zintegrowane działanie wobec przemocy w rodzinie. Poradnik tworzenia i prowadzenia Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych. Szczecin: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, 2010.
10.Walby, S., i J. Allen. „Domestic Violence, Sexual Assault and Stalking: Findings from the British Crime Survey”. Home Office Research. London: Development and Statistics Directorate, marzec 2004.
11.Walsh, W. A., i M. J. Mittingly. „Understanding Child Abuse in Rural and Urban America: Risk Factors and Maltreatment Substantiation | Request PDF”. ResearchGate. Udostępniono 8 grudzień 2018. https://www.researchgate.net/publication/254721677_Understanding_child_abuse_in_rural_and_urban_America_risk_factors_and_maltreatment_substantiation.
12.Widera-Wysoczańska, Agnieszka. Mechanizmy przemocy w rodzinie. Z pokolenia na pokolenie. Warszawa: Difin S.A., 2010.