Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2021.36-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / t. 36 (65) 2021
Problemy Polskiego Czerwonego Krzyża na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1947 (z perspektywy kadr)
(Problems of the Polish Red Cross in Western Pomerania in 1945–1947 (from the perspective of human resources))

Authors: Renata Gałaj-Dempniak ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: Polish Red Cross Pomerania 1945 structures
Data publikacji całości:2021
Page range:21 (227-247)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The Polish Red Cross workers in the years 1945–1947 provided support to state authorities and local government with regard to caring of people and achieving the state goals related to takeover, development, and Polonization of the territory. Lack of personnel and finance, difficult political and social situation posed particular challenge, required composure and devotion. Not all the workers were able to endure hard working conditions, fast pace of life, and the sense of threat at that time. Those who took up hard labour and weren’t scared of difficulties played a positive role in the life of the inhabitants of Western Pomerania.
Download file

Article file

Bibliography

1.Źródła:
2.Archiwum Państwowe w Szczecinie
3.Polski Czerwony Krzyż Oddział Wojewódzki Szczecin, sygnatury: 2, 4, 5, 9, 14, 19, 20, 22, 24, 36, 40, 41, 44, 45, 52, 68, 79, 82, 84, 86, 87, 88, 98, 973.
4.Urząd Wojewódzki Szczecin, Polski Czerwony Krzyż Oddział Wojewódzki Szczecin, Kompleksowe sprawozdanie roczne Okręgu Zachodniego Pomorza PCK, 1945-1947. Ogólne zestawienie wartości charakteru świadczeń ze strony PCK dla ludności województwa szczecińskiego za czas od 1 VII 1945 do 1.VII 1947 r. , sygnatura: 42.
5.Urząd Wojewódzki Szczecin, Sprawozdania z działalności Wydziału Zdrowia 1945-1947, sygnatury: 4944, 4946.
6.Literatura:
7.Abramek, Zdzisław, Powstanie i działalność Polskiego Czerwonego Krzyża 1912-1951, Warszawa: Polski Czerwony Krzyż, 2001.
8.Gałaj-Dempniak, Renata, Bartłomiej H. Toszek, Polski Czerwony Krzyż w służbie prawa i bezpieczeństwa humanitarnego, sanitarnego i zdrowotnego. Historia PCK na Pomorzu zachodnim w latach 1945-2019, Toruń: Wydawnictwo Adama Marszałka, 2019.
9.Kozłowska, Urszula, Organizacja zwalczania chorób zakaźnych jako element polityki zdrowotnej państwa na Pomorzu Zachodnim (1944/45-1972), Szczecin: Wydawnictwo Naukowe WH US, 2013.