Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2021.36-17
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / t. 36 (65) 2021
Wielkanocna woda. Posłowie do tłumaczenia opowiadania Uwego Johnsona na język polski

Authors: Bernd Neumann
Year of publication:2021
Page range:6 (429-434)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file