Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2017.3-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 3 2017
Ludność autochtoniczna województwa koszalińskiego w taśmotece Polskiego Radia Koszalin z lat 1957-1975. Przegląd zawartości taśm magnetycznych
(Native populace of the Koszalin voivodeship in the tape archives of Polish Radio Koszalin from 1957–1975. An overview of the contents of the magnetic tapes)

Authors: Kacper Pencarski
Keywords: native populace Krajnans of Złotów Kashubians Polish Radio archives audio-visual documentation West Pomerania Koszalin voivodeship Złotów district Bytów district Koszalin Słupsk county culture politics economy
Year of publication:2017
Page range:22 (237-258)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article is devoted to the audio-visual collections created in the years 1957–1975 which reflect the life and activities of the native populace of Koszalin voivodeship. The collections, stored in the tape archives of the Polish Radio Broadcast Centre in Koszalin, constitute for interesting research material, although not free of propaganda. Koszalin voivodeship was, until the second half of the 1970s, within the range of the Polish Radio Broadcast Centre in Koszalin, thus the recording of the audio material, as well as processing and broadcasting were all conducted within a single administrative unit and territorial property of the broadcast centre, as it was in the case of the other 16 broadcast centres of the Polish Radio. The paper emphasises on the role of the Polish Radio in creating the regional identity of the eastern part of West Pomerania, as well as the relations of this region with the rest of the Polish territories. The article provides an overview of the contents of the magnetic tapes along with technical data and the persons responsible for the production and processing of the audio material.
Download file

Article file

Bibliography

1.Archiwum Państwowe w Koszalinie: Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju Zarząd Okręgu w Koszalinie, sygn. 1–12.
2.Rozgłośnia Polskiego Radia w Koszalinie „Polskie Radio Koszalin”: Taśmoteka, sygn. 3, 7, 15, 16, 25, 41, 68, 139, 144, 292, 298, 342, 350, 393, 453, 470, 485,
3.558, 590, 606, 627, 651, 652, 657, 705, 748, 755, 763, 798, 810, 858, 986, 1165, 1172, 1177, 1220, 1238, 1246, 1247, 1304, 1548, 1701, 1702, 1732, 1760, 1768, 1789, 1793, 1795, 2048, 2067, 2092.
4.Archiwum Kacpra Pencarskiego: Konferencja Kaszubsko-Pomorska, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 6.12.2016, sygn. 234423.
5.Regulamin udostępniania materiałów archiwalnych Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Koszalinie „Radio Koszalin SA” z 12.11.2012 r. (dostępny w Rozgłośni Polskiego Radia w Koszalinie).
6.Zbiór przepisów prawnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 1952–2000, red. M. Tarakanowska, E. Rosowska, Warszawa 2001.
7.Gołembiewska-Tereszkiewicz B., Muzyka w rozgłośni, w: Na koszalińskiej antenie, red. W. Król, C. Kuriata, Z. Wieliczko, Koszalin 1978.
8.Król W., Rozgłośnia a region i kraj, w: Na koszalińskiej antenie, red. W. Król, C. Kuriata, Z. Wieliczko, Koszalin 1978.
9.Szulc P., Fikcja czy rzeczywistość? Wybór audycji Polskiego Radia Szczecin z lat 1946–1989, Szczecin 2009.