Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 4 2017

Year of publication:2017
# Title Page range Authors Actions
*

Spis treści


(Table of Contents)
2 (3-4) --- More
1.

Postalinowska „odwilż” i polski rok 1956. Komitet Wojewódzki PZPR w Szczecinie na tle wydarzeń w kraju (1953–1956)


(Post-Stalin “Thaw” and the year 1956 in Poland. Voivodeship Committee of the Polish United Workers’ Party in Szczecin in the context of the events in the country (1953–1956))
85 (5-89) Michał Siedziako More
2.

Tygodnik „Ziemia i Morze” (1956–1957) a (od)budowa lokalnej tożsamości


(The weekly Ziemia i Morze (Land and Sea) and the (re)construction of the local identity)
39 (91-129) Eryk Krasucki More
3.

Praca przymusowa Polakowi w III Rzeszy w świetle najnowszej polsko-niemieckiej publikacji o „Utraconej młodości”


(The forced labour of Poles in the Third Reich in the light of the latest Polish-German publication on Lost youth)
22 (131-152) Włodzimierz Stępiński, Tomasz Ślepowroński, Wojciech Wichert More
4.

Aktywność inwestycyjna gmin miejskich województwa zachodniopomorskiego


(The investment activity of the town communes of the West Pomeranian voivodeship)
12 (153-164) Katarzyna Przybyła More
5.

Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Typologia powiatów

17 (165-181) Maria Klnowska-Matynia More
6.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO JAKO INSTRUMENT WSPARCIA W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII


(The Regional Operational Programme of the West Pomeranian voivodeship as an instrument of support in terms of renewable energy sources)
20 (183-202) Małgorzata Świąder, Katarzyna Tokarczyk-Dorociak, Szymon Szewrański, Jan Kazak More
7.

Suburbanizacja a problemy społeczne. Przypadek gminy Dobra w woj. Zachodniopomorskim


(Suburbanisation and social issues. The case of Dobra commune (gmina) in the West Pomeranian voivoideship)
15 (203-217) Maciej Kowalewski, Anna Nowak, Regina Thurow More
8.

The Idea of Maritime Upbringing in Poland – the Tradition and Contemporary Manifestations

15 (219-233) Agnieszka Kołodziej-Durnaś, Arkadiusz Kołodziej More