Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2017.4-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 4 2017
Aktywność inwestycyjna gmin miejskich województwa zachodniopomorskiego
(The investment activity of the town communes of the West Pomeranian voivodeship)

Authors: Katarzyna Przybyła
Keywords: town communes investment expenditures of local governments
Year of publication:2017
Page range:12 (153-164)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article describes the attempt of determining and evaluating of the investment activity of town communes in the West Pomeranian voivodeship. Based on a group of diagnostic features (investment expenditures of the communes per capita, investment expenditures of the communes in relation to their total expenditures, investment expenditures of the communes in relation to their own revenue), taxonomic measures synthetic for the towns involved in the research were constructed. The scope of the research were the years 2004–2014, a period of particular intensity of investments, caused by the influx of resources from the European Union. The research is significant for the specifying of the distance between the towns involved in the context of a chosen aspect of development; it also allows for a distinction of a group of towns of a similar level of investment activity.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brol R., Zarządzanie rozwojem lokalnym – definicje, cele, zasady i procedury, w: Zarządzanie rozwojem lokalnym, red. R. Brol, Wrocław 1998.
2.Kachniarz M., Prymusi i maruderzy – aktywność inwestycyjna gmin dolnośląskich, w: Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej, red. J. Potocki, J. Ładysz, Wrocław 2014.
3.Kazak J., Szewrański S., Decewicz P., Holistic Assessment of Spatial Policies for Sustainable Management: Case Study of Wroclaw Larger Urban Zone (Poland), w: Geodesign by Integrating Design and Geospatial Sciences, red. D. Lee, E. Dias, H.J. Scholten, Cham–Heidelberg–New York–Dordrecht–London 2014.
4.Klasik A., Lokalny rozwój gospodarczy i metody jego budowania, w: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, red. M. Obrę balski, Wrocław 1996.
5.Kosiedowski W., Wprowadzenie do teorii i praktyki rozwoju regionalnego i lokalnego, w: Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, red.
6.W. Kosiedowski, Toruń 2005.
7.Kot J., Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego, Łódź 2003.
8.Kulczyk-Dynowska A., Region and its development – review of the definition of the region, methods of regions and concepts region al development with emphasis on sustainable development, w: Regional development management and administration: concepts, methods and implementation, red. K. Bedrunka, Ł. Dymek, Opole 2011.
9.Kunasz M., Przykład zastosowania metod WAP do analizy procesów gospodarowania zasobami ludzkimi, w: Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, red. D. Kopycińska, Szczecin 2006.
10.Patrzałek L., Funkcje ekonomiczne samorządu terytorialnego w okresie transformacji systemowej w Polsce, Wrocław 1996.
11.Przybyła K., Poziom rozwoju infrastruktury technicznej w miastach wojewódzkich Polski, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 331.
12.Przybyła K., Kulczyk-Dynowska A., Kachniarz M., Quality of Life in the Regional Capitals of Poland, „Journal of Economic Issues” 2014, vol. 48, no. 1.
13.Stanisławski M., Ocena efektywności restrukturyzacji wybranego sektora gospodarki w Polsce z wykorzystaniem taksonomicznego miernika rozwoju społeczno-gospodarczego, „Bank i Kredyt” 2010, nr 41 (6).
14.Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego dla miasta Stargard Szczeciński do roku 2020, http://www.stargard.pl/Strategia-Rozwoju-Spoleczno-Gospodarczego-Miasta (dostęp: 12.11.2015).