Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2015.4-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 4 2015
Charakterystyka wymiany towarowej województwa zachodniopomorskiego z zagranicą
(The Commercial Exchange with Foreign Countries of the West Pomeranian Voivodship)

Authors: Renata Knap
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Halina Nakonieczna-Kisiel
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Keywords: foreign trade trade balance West Pomeranian Voivodship
Year of publication:2015
Page range:18 (25-42)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file