Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 1 2019

Year of publication:2019
# Title Page range Authors Actions
*

Spis treści


(Table of contents)
2 (3-4) --- More
1.

Czechosłowacka żegluga na Odrze w latach 1947-1957. Część II.

23 (5-27) Ryszard Techman More
2.

Straßenverzeichnis als Geschichtsbuch Hodonyme Stettins 1871–1945


(Spis ulic podręcznikiem historii: hodonimy Stettina w latach 1871–1945)
25 (29-53) Bartosz Wójcik More
3.

Udział Kościoła w propagandzie na rzecz Ziem Odzyskanych (1945-1949)

27 (55-81) Marta Cichocka More
4.

Powstanie Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich na Pomorzu Zachodnim w 1957 roku

28 (83-110) Adam Makowski More
5.

Idea turystyki powolnej (slowtourism) i edukacji kreatywnej szansą zrównoważonego rozwoju wsi i regionu – studium przypadku wsi Bełczna w powiecie łobeskim (Pomorze Zachodnie)

18 (111-128) Tomasz Duda More
6.

Rady osiedli (nie)wykorzystaną szansą na rozwój samorządności w miastach – przykład jednostek pomocniczych w Szczecinie

22 (129-150) Przemysław Szymański More
7.

Szczecińskie czasopisma w przestrzeni społecznej, red. D. Dąbrowska, P. Olechowska, I. Sokalski, Książnica Pomorska, Szczecin 2019

4 (151-154) Krzysztof Wasilewski More