Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 2 2019

Year of publication:2019
# Title Page range Authors Actions
*

Strona redakcyjna


(Editorial page)
2 (1-2) --- More
*

Spis treści 2_2019

2 (3-4) --- More
1.

Węgorzyno – szlacheckie miasto prywatne w czasach nowożytnych

31 (5-35) Paweł Gut More
2.

Książę pomorski Ulryk I w świetle dziennika podróży Filipa Hainhofera z 1617 roku

17 (37-53) Jan Gruszka More
3.

Wkład w rozwój pisarstwa naukowego prof. Alfreda Wielopolskiego (1905-1996)

23 (55-77) Piotr Siemiński More
4.

Bolesław Nagay (1926–2014). Szkic do portretu chirurga

20 (79-98) Radosław Ptaszyński, Magdalena Żukowska More
5.

„Okno na świat” i „dwójka”. Działalność placówki polskiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego w Gdyni w latach 1933-1939

33 (99-131) Wojciech Skóra More
6.

Szczeciński oddział Centralnej Agencji Fotograficznej 1970-1991

24 (133-156) Paweł Miedziński More