Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1(19)|2024

Rok wydania:2024
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona tytułowa

1 (1-1) --- Więcej
*

Strona redakcyjna

1 (2-2) --- Więcej
*

Spis treści

2 (3-4) --- Więcej
1.

Zastosowanie przepisów działu IVa kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach kończących się wydaniem decyzji związanej

15 (5-19) Małgorzata Biszczanik Więcej
2.

Gwarancje ochrony praw jednostki w postępowaniu administracyjnym na przykładzie art. 8 Kodeksu postępowania administracyjnego

13 (21-33) Anna Folgier Więcej
3.

Legitymacja syndyka jako strony w postępowaniu podatkowym

11 (35-45) Katarzyna Rytwińska, Wiktor Gnych-Pietrzak Więcej
4.

Znaczenie nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa w systemie corporate governance

15 (47-61) Jakub Marchewka Więcej
5.

Czy prawo do życia w czystym środowisku jest dobrem osobistym? Glosa krytyczna do uchwały Sądu Najwyższego z 28 maja 2021 roku (sygn. III CZP 27/20)

11 (63-73) Daria Trzciniecka Więcej
6.

Recenzja monografii Wojciecha Bożka, Publicznoprawne kary pieniężne o charakterze prewencyjnym stanowiące źródło dochodów budżetu państwa. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022

4 (75-78) Ewa Kowalewska Więcej
7.

Sprawozdanie z Europejskiego Dnia Prawnika zorganizowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego 25 października 2023r.

4 (79-82) Dominika Kliber, Elżbieta Nowacka, Karolina Pieśla, Tomasz Kowalski Więcej
8.

Sprawozdanie z Dni Nauki na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

10 (83-92) Karolina Pieśla, Daria Trzciniecka Więcej