Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2018.10-13
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 10 2018
Rola organów spółek Skarbu Państwa w kształtowaniu wynagrodzeń członków zarządu

Autorzy: Paweł Górecki
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: rada nadzorcza wynagrodzenie zarząd spółki
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (187-196)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 1080

Abstrakt

Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń, mimo że nie jest aktem szczególnie obszernym, nie należy do kategorii tych, których postanowienia są łatwo implementowane w obrocie prawnym. Podstawowym problemem jest to, że członka zarządu łączy ze spółką stosunek cywilnoprawny, czego konsekwencją jest stworzenie obszernej umowy zawierającej wszystkie kwestie związane ze świadczeniem usługi oraz wynagrodzenia. Drugim zasadniczym elementem powodującym, że przepisy Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń są kontrowersyjne, jest to, że pomijają one problematykę świadczeń socjalnych. Obserwując praktykę, nie ma wątpliwości, że obecny kształt przepisów musi ulec zmianie. Już dzisiaj można zauważyć dążenie do nowelizacji ustawy, które przejawia się choćby w wytycznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów kierowanych do organów spółek Skarbu Państwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Rzetecka-Gil A., Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Komentarz, LEX 2017.
2.Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, SMS, t. 2, Kraków 2000; t. 4, Kraków 2001.