Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Lista recenzentów

W ostatnich latach współpracowaliśmy z następującymi recenzentami:

 1. dr hab. Monika Król, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 2. dr hab. Maciej Nyka, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
 3. dr hab. Marta Woźniak, prof. UO (Uniwersytet Opolski)
 4. dr hab. Piotr Korzeniowski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 5. dr hab. Przemysław Pest (Uniwersytet Wrocławski)
 6. prof. zw. dr hab. Jerzy Babiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 7. prof. US dr hab. Aleksandra Monarcha Matlak (Uniwersytet Szczeciński)
 8. prof. UAM dr hab. Waldemar Ratajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 9. prof. UZ dr hab. Bogdan Ślusarz (Uniwersytet Zielonogórski)
 10. prof. UW dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak (Uniwersytet Wrocławski)
 11. prof. dr hab. Krzysztof Horubski (Uniwersytet Wrocławski)
 12. prof. dr hab. Mieczysław Staniszewski (Wyższa Szkoła Bankowa)
 13. prof. UM dr hab. Monika Urbaniak (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
 14. dr Antoni Rost (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 15. prof. dr hab. Tadeusz Smoliński