Scriptor

Czasopismo studenckie

ISSN: 2956-6819    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 12/2023

Year of publication:2023
# Title Page range Authors Actions
*

Strona tytułowa


(Title page)
1 (1-1) --- More
*

Strona redakcyjna


(Editorial page)
1 (2-2) --- More
*

Spis treści


(Table of contents)
1 (3-3) --- More
1.

Stosunek szlachty województwa ruskiego do króla Jana Kazimierza w latach 1654-1658. Relacje przed wojną ze Szwecją oraz w jej trakcie

10 (5-14) Michał Schroeter More
2.

Miss Judea - semicki wzór piękna. Przedwojenne wybory najpiękniejszej z polskich Żydówek

12 (15-26) Aleksandra Krzosek More
3.

Autorytet monarszy jako źródło wojen. Europejscy władcy I poł. XX w. w oczach Ernsta Friedricha

8 (27-34) Maciej Wójcik More
4.

Intelektualiści rosyjscy wobec caratu w latach 1820-1917

28 (35-62) Gwidon Dylewski More
5.

Likwidacja Karolowej imprezy - pierwsza próba restauracji Karola Habsburga na Węgrzech w świetle wybranych tytułów prasy polskiej

11 (63-73) Jacek Czekała More