Scriptor

Czasopismo studenckie

ISSN: 2956-6819    OAI
CC BY-SA   Open Access 

List of Authors

# Authors
Article title Issue number Article pages
1. Czekała Jacek Likwidacja Karolowej imprezy - pierwsza próba restauracji Karola Habsburga na Węgrzech w świetle wybranych tytułów prasy polskiej nr 12/2023 11 (63-73)
2. Czyż Wiktoria Polityka energetyczna Arabii Saudyjskiej a bezpieczeństwo energetyczne Polski nr 11/2022 0 (0-0)
3. Dylewski Gwidon Intelektualiści rosyjscy wobec caratu w latach 1820-1917 nr 12/2023 28 (35-62)
4. Dylewski Gwidon Kazimierz Wokół francuskich wyborów prezydenckich 1969 roku nr 11/2022 0 (0-0)
5. Dzikowski Maksymilian Skansen archeologiczny nad jeziorem Świdwie. Koncepcja i plan rozwoju nr 11/2022 0 (0-0)
6. Iżyniec Grzegorz Rewolucja amerykańska z perspektywy kobiet zamieszkujących północne tereny Trzynastu Kolonii na podstawie dziennika Grace Barclay nr 11/2022 0 (0-0)
7. Krzosek Aleksandra Miss Judea - semicki wzór piękna. Przedwojenne wybory najpiękniejszej z polskich Żydówek nr 12/2023 12 (15-26)
8. Krzosek Aleksandra Od redakcji nr 11/2022 0 (0-0)
9. Markowski Patryk Wydarzenia sportowe jako narzędzie dyplomacji publicznej – Euro 2012 nr 11/2022 0 (0-0)
10. Nowysz Bogumił Popkultura jako narzędzie promocji zagranicznej państw – legenda hrabiego Draculi w rumuńskiej dyplomacji publicznej nr 11/2022 0 (0-0)
11. Schroeter Michał Stosunek szlachty województwa ruskiego do króla Jana Kazimierza w latach 1654-1658. Relacje przed wojną ze Szwecją oraz w jej trakcie nr 12/2023 10 (5-14)
12. Tarnecki Michał Przedstawienie geografii Japonii w Historia da Igreja do Japão João Rodriguesa (1561/1562–1633) nr 11/2022 0 (0-0)
13. Wójcik Maciej Autorytet monarszy jako źródło wojen. Europejscy władcy I poł. XX w. w oczach Ernsta Friedricha nr 12/2023 8 (27-34)