Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.40-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 40
Monitorowanie aktywności użytkowników w kontekście monetyzacji aplikacji mobilnych

Autorzy: Magdalena Kieruzel
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Informatyki

Maciej Szopiński
Scrum Master Home.pl
Słowa kluczowe: monetyzacja agregacja danych wskaźniki monetyzacji aplikacje mobilne
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (39-47)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł odnosi się do problemu zbierania informacji o zachowaniu użytkowników aplikacji mobilnych, a w szczególności tych zachowaniach, które przekładają się na konkretny wynik finansowy, czyli tzw. monetyzację. W artykule zaprezentowano podstawowe wskaźniki wspierające analizę zachowań klientów. Przedstawiono również rozwiązanie techniczne – narzędzie wspierające proces pozyskiwania danych o zachowaniu użytkowników. Proponowane rozwiązanie zbudowane zostało na podstawie silnika Unity 3D, który jest dziś podstawą na rynku rozwiązań mobilnych. Powodzenie Unity 3D wynika głównie z tego, że jest to narzędzie programistyczne, służące do wytwarzania aplikacji z poziomu edytora, a przy odpowiedniej konfiguracji pozwala na dodawanie kolejnych elementów aplikacji bez ingerencji w kod źródłowy. Dodatkowo w zaprezentowanym rozwiązaniu wykorzystano gotowy zestaw narzędzi i bibliotek programistycznych Django wraz z rozszerzeniem Django Rest Framework.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Fields, T., Brandon, B. (2012). Social game design: monetization methods and mechanics. Boca Raton: CRC Press.
2.Gibson, J. (2014). Introduction to Game Design, Prototyping, and Development: From Concept to Playable Game with Unity and C#. Crawfordsville: Apress.
3.Goldstone, W. (2011). Unity 3.x Game Development Essentials. Gliwice: Helion. Greenfeld, D. (2015). Two Scoops of Django, Best Practices for Django 1.8. Los Angeles: Two Scoops Press.
4.Mele, A. (2015). Django By Example. Birmingham: Packt Publishing.
5.Seif El-Nasr, M., Drachen, A., Canossa, A. (2013). Game Analytics: Maximizing the Value of Player Data, 13–40. Londyn: Springer-Verlag.
6.Seufert, E.B. (2014). Freemium Economics: Leveraging Analytics and User Segmentation to Drive Revenue. Waltham: Morgan Kaufmann. Thorn, A. (2014). Pro Unity Game Development with C#. Berkeley: Apress