Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.40-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 40
Budowanie zespołu wirtualnego – zasady i wyzwania

Autorzy: Beata Krawczyk-Bryłka
Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
Słowa kluczowe: zespół wirtualny praca zespołowa zarządzanie zespołem wirtualnym zaufanie w zespole
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (99-111)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł powstał w ramach projektu: Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji CD NIWA, realizowanego na Politechnice Gdańskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (nr POIG.02.03.00-22-059/13). Dotyczy tworzenia i współpracy w zespole wirtualnym, który jest zaangażowany w realizację konkretnego celu, najczęściej projektu, wymagającego współdziałania osób rozproszonych geograficznie i/lub organizacyjnie, komunikujących się głównie za pomocą technologii IT. Zaprezentowano charakterystykę wirtualnej współpracy z uwzględnieniem zalet i zagrożeń wynikających z ograniczenia komunikacji bezpośredniej. Na podstawie modelu procesu pracy zespołowej przeanalizowano zasady istotne dla każdego z jej etapów: określania celu, doboru osób, ustalania reguł grupowych, generowania pomysłów i podejmowania decyzji. Zaproponowano rekomendacje dla osób podejmujących się budowania zespołów wirtualnych, dotyczące każdej z wymienionych faz, które mogą służyć efektywności i innowacyjności pracy zespołu wirtualnego. Jako jedno z wyzwań wirtualnej przedstawiono również, na podstawie wyników badań własnych, postawy studentów wobec tej formy realizacji projektów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Belbin, R.M. (2009). Zespoły zarządzające. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer business.
2.Brahm, T., Kunze, F. (2012). The role of trust climate in virtual teams. Journal of Managerial Psychology, 27 (6), 595–614.
3.Chang, H.H., Chuang, S.S, Chao, S.H. (2011). Determinants of cultural adaptation, communication quality, and trust in virtual teams’ performance. Total Quality Management, 22, 3, 305–329.
4.Chemiakiotis, P., Dekonick, E.A., Panteli, N. (2013). Factors Influencing Creativity in Virtual Design Teams. Creativity and Innovation Management, 22, 3, 275.
5.Chhay, R., Kleiner, B.H. (2013). Effective communication in virtual teams. Industrial Management, 7/6, 28–30.
6.DuFrene, D., Lehman, C.M. (2012). Communication Strategies for Virtual Teams. New York: Business Expert Press, LLC.
7.Figl, K., Saunders, C. (2011). Team Climate and Media Choice in Virtual Teams. AIS Transactions on Human-Computer Interaction (3)4, 189–213, http://nm.wu-wien.ac.at/research/publications/b908.pdf (15.11.2015).
8.Gellert, M., Nowak, C. (2008). Zespół. Gdańsk: GWP.
9.Gressgård, L.J. (2011) Virtual team collaboration and innovation in organizations. Team Performance Management, 17, 1/2, 102–119.
10.Hunsaker, P.L., Hunsaker, J.S. (2008). Virtual teams: a leader’s guide. Team Performance Management, 14, 1/2. Kossowska, M., Sołtysińska, I. (2006). Budowanie zespołów. Materiały szkoleniowe – ćwiczenia, formularze, wskazówki dla prowadzącego. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
11.Krajewska-Nieckarz, M., Białas, K.B. (2013). Proces doboru personelu do wirtualnego zespołu projektowego. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIV, 11, I, 89–103. Łódź, Wydawnictwo SAN.
12.Krawczyk-Bryłka, B. (2004). Technologie informacyjne a grupowe podejmowanie decyzji. W: B. Garbacik, Edukacja menedżerska a świadomość przemian cywilizacyjnych. Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska.
13.Krawczyk-Bryłka, B. (2015). Budowanie zespołu wirtualnego (poradnik). Pobrane z: https://repository.os.niwa.gda.pl/ handle/niwa_item/72 (20.06.2015).
14.Lee, M.R. (2014). Leading Virtual Project Team. Adapting Leadership Theories and Communication Techniques to 21th Century Organizations. CRC Press, Taylor & Francis Group, US.
15.Markowska, E. (2012). Budowa zespołu. W: R. Rutka, P. Wróbel (red.), Organizacja zachowań zespołowych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
16.Miroński, J. (2014). Wyzwania zarządzania wiedzą w zespołach wirtualnych. E-mentor, 5 (57). Pobrane z: http:// www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/57/id/1142,data (15.11.2015).
17.Puszcz, H., Dąbrowski, Ł., Zaborek, M. (2011). Zespoły po polsku. Jak firmy działające na polskim rynku podnoszą swoją efektywność dzięki pracy zespołowej. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
18.Sivunen, A. (2006). Strengthening Identification with the Team in Virtual Teams: The Leaders Perspective. Group Decision and Negotiation, 15, 345–366. Stefaniuk, T. (2010). Specyfika zespołów wirtualnych. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 84, Administracja i Zarządzanie.
19.Stefaniuk, T. (2014). Komunikacja w zespole wirtualnym. Warszawa: Difin.