Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.37-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 874 SI nr 37
Elektronizacja usług transportu publicznego na przykładzie Białostockiej Karty Miejskiej

Autorzy: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Uniwersytet w Białymstoku
Słowa kluczowe: e-bilet Białostocka Karta Miejska transport publiczny elektroniczna portmonetka
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:11 (155-165)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wprowadzona w lipcu 2011 roku Białostocka Karta Miejska stała się przykładem elektronizacji usług transportu publicznego w Białymstoku. Plastikowa karta, podobna do kart bankowych, przyczyniła się do obniżenia kosztów funkcjonowania transportu publicznego w Białymstoku. Z jednej strony dała możliwość zdywersyfikowania oferty biletowej bez konieczności kosztownego projektowania i drukowania biletów, a co za tym idzie, obniżenia kosztów dystrybucji biletów, a z drugiej strony do efektywniejszego zarządzania flotą autobusową. Dziś większość przejazdów komunikacją miejską w Białymstoku i gminach ościennych odbywa się z wykorzystaniem biletu elektronicznego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości elektronizacji usług transportu publicznego na przykładzie Białostockiej Karty Miejskiej. Naszym zdaniem Białostocka Karta Miejska jest instrumentem, który przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności i funkcjonalności systemu transportowego w Białymstoku, do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez Gminę Białystok, a także samych mieszkańców na funkcjonowanie transportu publicznego w mieście.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Białostocki e-bilet, http://edroga.pl/inzynieria-ruchu/komunikacja-publiczna/4409-bialostocki-e-bilet (8.03.2015).
2.Bugajski W. (2015), Karty miejskie – praktyczne zastosowanie ITS w miastach polskich, http://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/gospodarka_przestrzenna/artykuly/562696,karty_miejskie_praktyczne_zastosowanie_its_w_miastach_polskich.html (8.03.2015).
3.Elbląska Karta Miejska, http://zkm.elblag.com.pl/ekm (10.03.2015). http://komunikacja.bialystok.pl (9.03.2015).
4.Karta miejska, www.ztm.gda.pl/hmvc/index.php/test/wiecejt/karta (10.03.2015).
5.Karta miejska – informacje, www.ztm.waw.pl/?c=557&l=1 (10.03.2015).
6.Szczecińska Karta Aglomeracyjna jako bilet komunikacji miejskiej, www.zditm.szczecin. pl/ska.php(10.03.2015).
7.www.bydgoskakartamiejska.com.pl/ (10.03.2015).